Meny

Praktiktjänstgöring

Sveriges generalkonsulat i New York erbjuder en kombinerad praktikplats inom kommunikation, kultur och näringsliv under vår- respektive höstterminerna.

Vi tar nu emot ansökningar för praktikplats under våren 2019. Sista ansökningsdatum är 14:e oktober 2018. 

Praktik på generalkonsulatet är obetald och konsulatet kan inte erbjuda ersättning för boendekostnader. Konsulatet hjälper dock gärna till med tips gällande stipendier, boende samt andra praktiska råd. 

Svenskt medborgarskap är ett krav för praktiktjänstgöring och sökande måste tala flytande svenska och engelska. Praktikanten ska vara inskriven som student vid ett universitet/högskola. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs, ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om praktiktjänstgöring fattas. 

> Länk till utlysning av praktiktjänst vid generalkonsulatet.

Följ konsulatets arbete på följande sidor: 

>
www.facebook.com/swedennewyork
> www.twitter.com/swedennewyork
> www.twitter.com/swedennybiz
> www.flickr.com/swedennewyork
> www.instagram.com/swedennewyork
> www.linkedin.com/company/swedennewyork

Senast uppdaterad 08 jan 2018, 17.01