Om oss

Generalkonsulatet i New York grundades 1843 och fokuserar på Sverigefrämjande i bred bemärkelse, bland annat handels- och investeringsfrämjande, kulturfrämjande samt konsulär verksamhet. Myndighetschef är generalkonsul Camilla Mellander.

Det geografiska verksamhetsområdet för generalkonsulatet omfattar delstaterna Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island och Vermont. Generalkonsulatet är överordnad utlandsmyndighet för de honorära konsulaten i Boston, Jamestown och Philadelphia.

Konsulär verksamhet
Konsulära ärenden på generalkonsulatet omfattar bland annat passansökningar, medborgarskapsfrågor, namnanmälan och ansökan om samordningsnummer. Till vårt uppdrag hör också att erbjuda råd och stöd till svenskar svenskar i en nödsituation. 

Kultur- och näringslivsfrämjande verksamhet
Generalkonsulatet arbetar med kultur- och näringslivsfrämjande. Konsulatet anordnar och stöder aktiviteter för att marknadsföra svensk kultur och främja svenska intressen i nordöstra USA. Generalkonsulatet bistår allmänhet och media med information om Sverige, samt främjar utbyte mellan organisationer, företag och institutioner i Sverige och USA.

Sociala medier
Följ generalkonsulatet på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn för uppdateringar om svenska evenemang och aktiviteter i New York:

www.facebook.com/swedennewyork
www.twitter.com/swedennewyork 
> www.linkedin.com/company/swedennewyork
> www.instagram.com/swedennewyork 

Anmäl dig som prenumerant på konsulatets mejlutskick här: http://eepurl.com/bkEDOv

Senast uppdaterad 31 okt 2023, 11.15