Generalkonsuln

Camilla Mellander är Sveriges generalkonsul i New York. Hon tillträdde som generalkonsul i New York den 1 september 2021.