SWEA

"SWEA, Swedish Women's Educational Association, Inc., är en global ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands."

"SWEA:s syfte är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen." Se hemsidan budapest.swea.org för mer information.

Senast uppdaterad 16 sep 2022, 13.42