Om oss

Den svenska ambassaden har återuppstått på exakt samma plats där de låg i början av 1900-talet. Under andra världskriget bombades beskickningshusen och förstördes så svårt att de inte gick att vistas i efter krigsslutet. Rester av det svenska huset stod kvar ända fram till 1954 då det revs. Det enda som återstod då var en bunker som användes som förråd.

Sverige öppnade 1972 ambassad i Östberlin och 1974 såldes tomten till staden Berlin, som dess bättre inte bebyggde den. 1995 kunde Sverige liksom Finland efter långvariga förhandlingar köpa tillbaka sina gamla tomter och med köp av ytterligare en tomt i kvarteret kunde tanken på en nordisk ambassadanläggning förverkligas. Projektet med de fem nordiska ländernas ambassader samlade på samma tomt med ett gemensamt hus, Felleshuset, är unikt. 1995 arrangerades en internationell arkitekttävling som vanns av de österrikiska arkitekterna Alfred Berger och Tiina Parkkinen. Förslaget innebar att ambassadkomplexen hålls samman av ett kopparband, vilket omsluter två sidor av det triangulära kvarteret.

veronika wand danielsson

Personal

Mer information
ambassad Berlin

Byggnad

Mer information