Aktuellt

Här hittar du nyheter från ambassaden, aktuella evenemang som ambassaden anordnar eller deltar i och annat som kan vara bra att känna till om ambassadens verksamhet.