Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Bangkok.

Ambassaden i Bangkok är en av de största svenska ambassaderna i Asien och världen med totalt drygt 70 utsända och lokalanställda medarbetare. 

Regionalt uppdrag

Utöver Thailand, är ambassadören också ackrediterad till Myanmar, Laos och Kambodja. Det innebär att ambassadören, trots att denne är placerad i Bangkok, även är Sveriges ambassadör i dessa länder.

I Myanmar ansvarar det svenska sektionskansliet i Yangon, som är en del av ambassaden, för politik, utvecklingssamarbete och Sverigefrämjande i landet. I Kambodja finns ett sektionskontor för utvecklingssamarbete och i Laos ett honorärkonsulat.

Läs mer om verksamheten i dessa länder nedan:

Ambassadens utvecklingssektion med placering i Bangkok ansvarar på uppdrag av Sida för ett omfattande regionalt utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt klimat och miljö.

Ambassadens verksamhet och prioriteringar

Sverige har haft diplomatiska förbindelser med Thailand sedan 1883. Men redan 15 år tidigare undertecknades ett avtal om vänskap, handel och sjöfart mellan våra länder.

Sverige har fyra honorärkonsulat i Thailand: i Phuket, Pattaya, Chiang Mai och Hua Hin.

Thailand är ett av svenskarnas mest populära semesterresmål. Den konsulära verksamheten är därför en av ambassadens mest prioriterade uppgifter. Ambassadens konsulära sektion bistår nödställda svenska medborgare i Thailand. Konsulär service hittar du här.

Allt fler thailändare vill besöka Sverige varje år. Ambassadens migrationssektion hanterar ansökningar om bl.a. visum och uppehållstillstånd. Ambassaden i Bangkok är en av de svenska utlandsmyndigheter som handlägger flest migrationsärenden varje år.

En central uppgift för sektionen för politik, handel och främjande är att följa och rapportera om den politiska utvecklingen I Thailand. Det handlar bland annat om inrikespolitik inklusive mänskliga rättigheter, utrikespolitik och regionalt samarbete, klimat och miljö samt ekonomi och handel.

Inom ramen för handelsfrämjande arbetar ambassaden i nära samverkan med Business Sweden med att hjälpa svenska företag som är intresserade av våra länder.

Ambassaden har också ett övergripande uppdrag att informera om Sverige, underlätta student- och kulturutbyte samt att främja svenska politiska intressen. Dit hör mänskliga rättigheter och demokratifrämjande, miljömässig hållbarhet samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Ambassaden finns på Facebook och ambassadören har ett Twitterkonto.

Försvarsavdelningens roll är att företräda den svenska Försvarsmakten, försvarsministern och övriga delar av den svenska försvarsgemenskapen i Thailand. I ambassaden ingår även det nordiska polis- och tullsambandskontoret som samarbetar nära med den thailändska polisen i arbetet mot gränsöverskridande kriminalitet.

> Följ oss på sociala medier, Facebook och Twitter
> Dataskyddspolicy för utlandsmyndigheter 

Senast uppdaterad 05 okt 2017, 18.38