Bosatt i Storbritannien före 2021 – EU Settlement Scheme

För EU-medborgare som flyttade till Storbritannien senast den 31 december 2020 finns ett särskilt uppehållstillstånd – så kallad settled status. Deadline för ansökan till detta var den 30 juni 2021.

Informationen på denna sida vänder sig till dig som bosatte sig i Storbritannien senast den 31 december 2020

För EU-medborgare som flyttade till Storbritannien senast den 31 december 2020 finns ett särskilt uppehållstillstånd – settled status. Deadline för ansökan var den 30 juni 2021. Det går, under vissa omständigheter, att göra en sen ansökan. Ansökan och mer information finns på den brittiska regeringens hemsida. 

Hjälp och assistans med din ansökan

Pre-settled eller settled status?

Vilket slags uppehållstillstånd du får när du söker till EU Settlement Scheme beror på hur länge du har bott i Storbritannien.

  • Du som bott stadigvarande i Storbritannien i mer än 5 år har möjlighet att få permanent uppehållstillstånd, sk settled status.
  • Du som bott här kortare tid än 5 år och flyttar hit innan 31 december 2020 har möjlighet att få temporärt uppehållstillstånd, sk pre-settled status.  

Pre-settled status gäller i 5 år och du har under denna period möjlighet att ansöka igen, när du kommit upp i dina totalt 5 år, för att få settled status. Du har möjlighet att lämna Storbritannien upp till 2 år utan att förlora ditt temporära uppehållstillstånd men tänk på att du för att få permanent uppehållstillstånd, settled status, inte får lämna landet mer än 6 månader under varje 12 månaders period. Läs mer här om reglerna för att få permanent uppehållstillstånd, settled status.

Obs! Med anledning av covid-19 har tiden för giltig frånvaro från Storbritannien i vissa fall förlängts. Mer information om detta finns på den brittiska regeringens hemsida här.

Settled Status gäller för all framtid såvida du inte lämnar Storbritannien mer än 5 år i sträck. Settled status ger dig möjlighet att söka brittiskt medborgarskap.

Kontrollera och bevisa din status

När du fått din status kan du använda denna tjänst för att se vilka rättigheter du har, samt för bevisa din status för andra genom en "delningskod". 

Inresa till Storbritannien med EU Settled Status

Brittisk gränspolis ska automatiskt kunna se att en person har giltig settled eller pre-settled status vid inresa. Det är viktigt att hålla alla uppgifter uppdaterade, såsom att din uppehållsträtt är kopplad till den id-handling du reser med.

Hur uppdaterar jag min status till mitt nya pass/id-kort?

Om du byter pass/id-kort till vilket din uppehållsrätt (pre-settled/settled status) är kopplad behöver du meddela Home Office. Samma sak gäller om du byter telefonnummer, e-post-adress eller namn. Se information via denna länk.  

Måste jag ansöka om settled status även för mina barn?

Ja, om de inte har brittiskt medborgarskap så behöver du ansöka om settled status även för dina barn. Läs mer på brittiska regeringens webbsida om hur du ansöker.

Du behöver bevis på att barnet är ditt, detta genom att via Skatteverket beställa “extract of the population register - 120 with all relations (in English)”, se länk. Dokumentet behöver beställas stämplat och signerat. 

Flytt till familj i Storbritannien från den 1 januari 2021

Kan en svensk medborgare flytta till Storbritannien och söka uppehållsrätt genom familjemedlem?
Ja, under förutsättning att den familjemedlem du vill flytta till är EU-medborgare och har pre-settled/settled status enligt EU Settlement Scheme samt att er familjerelation påbörjades innan 31 december 2020 och fortfarande är aktiv. Du kommer att behöva söka om tillståndet innan du reser till/bosätter dig i Storbritannien. Mer information på brittiska myndigheters webbsidor.

Det finns även andra vägar för familjeåterförening. Se information på brittiska myndigheters webbsidor och kontakta Home Office eller brittiska ambassaden i Stockholm. 

Kan en svensk medborgare flytta till Storbritannien och söka uppehållsrätt genom brittisk familjemedlem?
I vissa fall ja, beroende på om vissa förutsättningar uppfylls gällande er relation och bosättning i EU-land. Se brittiska myndigheter för mer information. Deadline för ansökan är 29 mars 2022. Läs mer här.

Senast uppdaterad 06 jul 2021, 10.45