Hälsa, tandvård och pension

Sjukvård

Om du är bosatt i Storbritannien ska du registrera dig hos en allmänpraktiserande läkare, en så kallad General Practitioner (GP). Här kan du hitta en GP. Efter registreringen tilldelas den bosatte ett National Health Number. Här finns mer information om sjukvårdssystemet National Health Service (NHS).

EHIC/EU-kort för akut sjukvård

Avtalet mellan EU och Storbritannien berör sjukvårdsfrågan med ett omfattande socialt protokoll och tidigare arrangemang kommer, enligt Europeiska kommissionen, i stort att vara oförändrat.

EU-medborgare som vistas kortvarigt i Storbritannien kommer även fortsättningsvis att ha rätt till akutvård baserat på European Healthcare Insurance Card (EHIC/EU-kortet).

Du som är bosatt i Storbritannien hittar information om EHIC på NHS webbsida. Du som är bosatt i Sverige ska kontakta Försäkringskassan för frågor om EU-kortet. 

Tänk på att du alltid bör ha en reseförsäkring i det fall du behöver sjukvård som inte bedöms som akut.

Mer information också på brittiska regeringens webbsida.

Tandvård

Tandvård fås genom National Health Service (NHS) eller hos privattandläkare. Privattandläkare kan vara dyrt, förhör dig noga om priset innan du påbörjar en behandling. Här kan du hitta en NHS-tandläkare.

Pension

De pensioner och förmåner som beräknas på inkomster du tjänat (i Sverige) under ditt liv, så kallade inkomstgrundande förmåner, kommer även fortsatt att betalas ut oavsett vilket land du bor i. Det innebär att inkomstpension, premiepension och inkomstgrundande efterlevandepensionen kommer att betalas ut som vanligt trots att Storbritannien har lämnat EU.

Din garantipension kan komma att påverkas. Det finns dock förslag på lagstiftning som innebär att garantipensionen ska fortsätta att betalas ut under en kortare övergångsperiod till pensionärer bosatta i Storbritannien. 

Har man tjänat in pensionsrättigheter i UK före utträdet ska man kunna tillgodoräkna sig dem såvida man kan bevisa att rättigheterna intjänats före utträdet. Pensionsrättigheter som intjänas efter brexit kommer däremot inte att kunna sammanslås, eller räknas in, i de man har i Sverige.

Du kan läsa mer på Pensionsmyndighetens webbsida

Senast uppdaterad 01 jul 2021, 08.01