Gränsarbetare / Frontier workers

Du som är så kallad gränsarbetare/frontier worker har inte rätt att få uppehållsrätt i det land du arbetar men inte bor i. Du har däremot rätt att ansöka om att få ett bevis på att du är gränsarbetare enligt utträdesavtalet. Se länkar nedan för ytterligare information.

Länk till brittiska myndigheter för dig som är svensk medborgare och jobbar i Storbritannien. 

Länk till Migrationsverket för dig som är brittisk medborgare och jobbar i Sverige.

Länk till myndigheter på Gibraltar angående gränsarbetare.

Senast uppdaterad 01 jul 2021, 16.28