Meny

Fattigdomsreducering genom socioekonomiskt stöd

10 mar 2020

Under de senaste 3 åren har Sverige stöttat fattigdomsreduceringsprojekt i Serbien. I samarbete med organisationen Hilfe zur Selbsthilfe (Help)

Kolla in klippet om projektet genom att klicka här

Under de senaste 3 åren har Sverige stöttat fattigdomsreduceringsprojekt i Serbien. I samarbete med Hilfe zur Selbsthilfe (Help) har Sverige bidragit till fattigdomsreduceringen genom socioekonomiskt stöd för att skydda sårbara grupper i samhället. Stort fokus lades på ungdomar, kvinnor samt informella avfallsuppsamlare.

Projektets genomförande gjordes genom implementeringen av Lokala Handlingsplaner, tillhandahållande av in natura bidrag samt genom att ge ungdomar en praktikplats i 20 olika kommuner och städer. Sedan programmets början har 786 förmånstagare fått in natura bidrag, 121 ungdomar har fått en praktikplats medan 691 har fått affärs- och skräddarsydda professionella utbildningar. Tack vare detta projekt har Sverige fortsatt sitt mångåriga stöd till Serbien i EU processen samt stöttat FN:s globala mål.

Senast uppdaterad 10 mar 2020, 11.46