Tillsammans för gemensamma utmaningar

Sveriges Ambassad i Belgrad deltog på konferensen ”Move.Link.Engage”.

Den 14 september deltog ambassadör Jan Lundin på den årliga konferensen ”Move.Link.Engage”. Konferensen är ett samarbete mellan Sveriges ambassad i Belgrad, Belgrade Open School och "The Office for Cooperation with Civil Society of the Government of the Republic of Serbia" (Byrån för samarbete mellan det civila samhället och Serbiens regering), den Europeiska unionens program ”Europe for Citizens", Konrad Adenaur Foundation, Rockefeller Brothers Fund samt Solidar Suisse Office i Serbien.

Konferensen syftar till att främja ett regionalt tillvägagångssätt för att lösa gemensamma utmaningar samt uppmärksamma samarbete mellan medborgare och organisationer i det civila samhället. Jan Lundin deltog för att delge den svenska uppfattningen om utvidgningsprocessen samt vikten av grundläggande reformer och åtaganden.

Senast uppdaterad 17 sep 2018, 16.24