Internationella adoptioner

Ambassaden har noterat att felaktig och/eller inkomplett information om hur Sverige hanterar internationella adoptioner har fått viss spridning i Serbien.

Korrekt information finns att tillgå på Myndighetens för familjerätt och Föräldraskapsstöd hemsida: MFoF - Startsida

Senast uppdaterad 30 dec 2022, 13.05