Länkar till inresebestämmelser

Ambassaden i Bern får många frågor om resor till Sverige. Vi kan inte förutsäga hur situationen i Sverige, i Schweiz eller andra grannländer kommer att utvecklas. Observera att alla restriktioner och rekommendationer kan ändras med kort varsel. Vi ber dig därför att själv hålla dig uppdaterad och informerad om det aktuella läget.

Inresebestämmelser för Sverige under coronapandemin
Den svenska polisen ansvarar för gränskontrollen till Sverige. På deras hemsida finns de aktuella inresebestämmelserna för Sverige:
Polisen
Polisens FAQ, observera även de blå boxarna längst ned på sidan

Observera att polisens information gäller för inresa i Sverige. Landet du reser ut från, länder du mellanlandar i, eller flygbolaget kan ha andra krav. Kontrollera detta direkt med berörd part.


Inresebestämmelser för Schweiz under coronapandemin

Schweiz Federala avdelning för folkhälsa ansvarar för information om aktuella inresebestämmelser för Schweiz:
Schweiziska Federala avdelningen för folkhälsa BAG
Med "Travelcheck" kan du kontrollera om och på vilka villkor du kan resa in i Schweiz:
Travelcheck | Einreisecheck (admin.ch)


Observera Sverige och Schweiz reseråd:
Svenska regeringen
Schweiz regering
 
 
Här följer fler web-adresser för att informera dig om det aktuella läget i respektive land, så som inreserestriktioner, transit, förbud och rekommendationer samt landets reseråd för resa till utlandet.

Information gällande Sverige:
Restriktioner och allmänna råd för att hindra spridningen av Covid-19: Folkhälsomyndigheten
Samlad information från svenska myndigheter
Svenska utrikesdepartementet UD

Information gällande Schweiz:
Restriktioner och allmänna råd för att hindra spridningen av Covid-19:
Federala avdelningen för folkhälsa BAG
Schweiziska SEM
Federala utrikesministeriet EDA

Information gällande Tyskland:
Tysklands ambassad i Schweiz
Sveriges ambassad i Tyskland

Information gällande Danmark:
Danska ambassaden i Berlin
Sveriges ambassad i Köpenhamn

 
Senast uppdaterad 11 jun 2021, 10.44