Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Moskva, Ryssland. Sveriges ambassad i Moskva är en av Sveriges största utlandsmyndigheter. Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen i Ryssland, samt att främja Sveriges intressen.

Ekonomiska avdelningen bevakar den ekonomiska utvecklingen i stationeringslandet, inklusive situationen för svenska företag.

Politiska avdelningen ansvarar för rapportering om det politiska läget och utvecklingen i Ryssland, inklusive situationen avseende mänskliga rättigheter, om rysk utrikespolitik, och för de svensk-ryska relationerna.

Migrationsavdelningen tar emot ansökningar om viseringar samt uppehålls- och arbetstillstånd från ryska medborgare och andra som är lagligen bosatta i Ryska federationen.

Administrativa avdelningen stödjer övriga ambassaden i allehanda praktiska och administrativa frågor. Avdelningen har också en konsulär funktion och bistår därigenom svenska medborgare som råkat i trångmål, exempelvis förlorat sitt pass, i Ryssland.

Kulturavdelningen sprider information om Sverige och arbetar inom en mängd kulturområden.

Försvarsavdelningen följer den militär- och säkerhetspolitiska utvecklingen i värdlandet.

På Sveriges ambassad i Moskva arbetar följande utsänd personal:

Malena Mård
Ambassadör, myndighetschef


Politiska avdelningen

Johannes Danielsson, Ministerråd, Chef för politiska avdelningen
Erik Eldblom, Andre ambassadsekreterare
Henning Ridenfeldt, Andre ambassadsekreterare

 

Ekonomiska avdelningen

Alina Mattisson Lax, Förste ambassadsekreterare, t.f. Chef för Ekonomiska avdelningen
Tomas Hallberg, Ambassadråd
Viktor Sundman, Andre ambassadsekreterare

 

Administrativa avdelningen

Marianne Bylund, Förste ambassadsekreterare, Konsulär handläggare
Rozbeh Daneshnejad, Förste ambassadsekreterare
Christer Björk, Andre ambassadsekreterare, IT
Marina Prellwitz, Tredje ambassadsekreterare, Arkivarie


Kulturavdelningen

Maria Lind, Kulturråd


Försvarsavdelningen

Örjan Ström, Överste, Försvarsattaché
Robert Nordström, Överstelöjtnant, Bitr. Försvarsattaché/Flygattaché
Filip Berglund, Översergeant, Försvarssekreterare


Migrationsavdelningen

Anders Andersson, Förste ambassadsekreterare, chef för migrationsavdelningen
Marija Todorovska, Förste ambassadsekreterare


Statens fastighetsverk

Jonas Borgesand, Attaché

Senast uppdaterad 17 feb 2022, 13.54