Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Moskva, Ryssland. Sveriges ambassad i Moskva är en av Sveriges största utlandsmyndigheter. Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen i Ryssland, samt att främja Sveriges intressen.

Ekonomiska avdelningen bevakar den ekonomiska utvecklingen i stationeringslandet, inklusive situationen för svenska företag.

Politiska avdelningen ansvarar för rapportering om det politiska läget och utvecklingen i Ryssland, inklusive situationen avseende mänskliga rättigheter, om rysk utrikespolitik, och för de svensk-ryska relationerna.

Migrationsavdelningen tar emot ansökningar om viseringar samt uppehålls- och arbetstillstånd från ryska medborgare och andra som är lagligen bosatta i Ryska federationen.

Administrativa avdelningen stödjer övriga ambassaden i allehanda praktiska och administrativa frågor. Avdelningen har också en konsulär funktion och bistår därigenom svenska medborgare som råkat i trångmål, exempelvis förlorat sitt pass, i Ryssland.

Kulturavdelningen sprider information om Sverige och arbetar inom en mängd kulturområden.

Försvarsavdelningen följer den militär- och säkerhetspolitiska utvecklingen i värdlandet.

Karin Olofsdotter
Ambassadör, myndighetschef

Senast uppdaterad 28 aug 2023, 10.07