Meny

Välkommen till Sveriges ambassad i Moskva, Ryssland. Sveriges ambassad i Moskva är en av Sveriges största utlandsmyndigheter. Några av ambassadens huvuduppgifter är att främja relationerna mellan Sverige och Ryssland och att utveckla samarbetet inom områdena politik, ekonomi och kultur.

Handelsavdelningen verkar för att främja de ekonomiska förbindelserna mellan Ryssland och Sverige och bevakar den ekonomiska utvecklingen i stationeringslandet.

Politiska avdelningen ansvarar för rapportering om det politiska läget och utvecklingen i Ryssland, inklusive situationen avseende mänskliga rättigheter, om rysk utrikespolitik, och för de svensk-ryska relationerna.

Migrationsavdelningen tar emot ansökningar om viseringar samt uppehålls- och arbetstillstånd från ryska medborgare och andra som är lagligen bosatta i Ryska federationen.

Administrativa avdelningen stödjer övriga ambassaden i allehanda praktiska och administrativa frågor. Avdelningen har också en konsulär funktion och bistår därigenom svenska medborgare som råkat i trångmål, exempelvis förlorat sitt pass, i Ryssland.

Kulturavdelningen sprider information om Sverige och arbetar för att stödja, utveckla och fördjupa förbindelserna mellan Sverige och Ryssland på en mängd kulturområden.

Försvarsavdelningen följer den militär- och säkerhetspolitiska utvecklingen i värdlandet.

På Sveriges ambassad i Moskva arbetar följande personer:

Malena Mård
Ambassadör, myndighetschef

Stab

Ann-Katrin Jansson, Förste ambassadsekreterare, Rådgivare i säkerhetsfrågor
Maria Kriuchek, Kommunikatör
Peter Ilbäck, Tredje ambassadsekreterare, handsekreterare, IT
Anja Fomenkova, Social Secretary

Politiska avdelningen

Tobias Lorentzson, Ministerråd, biträdande myndighetschef, chef för politiska avdelningen
Johan Eidman, Ambassadråd
Sebastian Fichtel, Andre ambassadsekreterare
Bibi Gramson, Andre ambassadsekreterare
Julia Patritsio, Assistent 

Handelsavdelningen

Björn Kavalkov Halvarsson, Ambassadråd, chef för handelsavdelningen
Gunnar Haglund, Ambassadråd
Victor Sandberg, Förste ambassadsekreterare
Karolina Johannesson, Andre ambassadsekreterare
Darja Systerova, Programsamordnare
Ekaterina Alexeeva, Programsamordnare
Konstantin Ivanov, Analyst

Administrativa avdelningen

Charlotte Findén, Ambassadråd, kanslichef
Marie Midgley, Förste ambassadsekreterare, konsulära frågor
Christina Almé, Tredje ambassadsekreterare, arkivarie
Victoria Baranova, Assistent
Nadja Ryahovskaya, Kassör
Maria Badigina, Kassör
Maria Zyryanova, Assistent

Kulturavdelningen

Stefan Ingvarsson, Kulturråd
Anna Ogneva, Projekthandläggare
Maria Skudarnova,  Projekthandläggare

Försvarsavdelningen

Timo Strömwall, Överstelöjtnant, Försvarsattaché
Klara Lindström, 1:e sergeant, Förste försvarssekreterare
Julia Wide, 1:e sergeant, Andre försvarssekreterare

Migrationsavdelningen

Marija Todorovska, Andre ambassadsekreterare
Ramilya Ginullina,  Assistent
Sviatoslav Ilin,  Assistent
David Kuchin,  Assistent
Dmitrij Romanov,  Assistent
Danila Tikhonov,  Assistent
Olga Vlasova, Assistent

Statens fastighetsverk

John Kottelin, Attaché
Igor Kulikov, Arbetsledare

Senast uppdaterad 02 sep 2019, 12.46