Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Moskva, Ryssland. Sveriges ambassad i Moskva är en av Sveriges största utlandsmyndigheter. Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen i Ryssland, samt att främja Sveriges intressen.

Handelsavdelningen bevakar den ekonomiska utvecklingen i stationeringslandet, inklusive situationen för svenska företag.

Politiska avdelningen ansvarar för rapportering om det politiska läget och utvecklingen i Ryssland, inklusive situationen avseende mänskliga rättigheter, om rysk utrikespolitik, och för de svensk-ryska relationerna.

Migrationsavdelningen tar emot ansökningar om viseringar samt uppehålls- och arbetstillstånd från ryska medborgare och andra som är lagligen bosatta i Ryska federationen.

Administrativa avdelningen stödjer övriga ambassaden i allehanda praktiska och administrativa frågor. Avdelningen har också en konsulär funktion och bistår därigenom svenska medborgare som råkat i trångmål, exempelvis förlorat sitt pass, i Ryssland.

Kulturavdelningen sprider information om Sverige och arbetar inom en mängd kulturområden.

Försvarsavdelningen följer den militär- och säkerhetspolitiska utvecklingen i värdlandet.

På Sveriges ambassad i Moskva arbetar följande personer:

Malena Mård
Ambassadör, myndighetschef

Stab

Anja Fomenkova, Social Secretary

Politiska avdelningen

Johannes Danielsson, Ministerråd, Chef för politiska avdelningen
Leo Vass, Andre ambassadsekreterare
Katarina Wysocka, Andre ambassadsekreterare
Erik Norbergh, Pressråd
Julia Patritsio, Assistent
Tanja Starodubtsova, Kommunikatör

Handelsavdelningen

Alina Mattisson Lax, Förste ambassadsekreterare, t.f. Chef för handelsavdelningen
Tomas Hallberg, Ambassadråd
Erik Eldblom, Andre ambassadsekreterare
Darja Systerova, Programsamordnare
Ekaterina Alexeeva, Programsamordnare
Konstantin Ivanov, Analytiker
Maria Skudarnova,  Projekthandläggare

Administrativa avdelningen

Charlotte Findén, Ambassadråd, Kanslichef
Marianne Bylund, Förste ambassadsekreterare, Konsulär handläggare
Rozbeh Daneshnejad, Förste ambassadsekreterare
Christer Björk, Andre ambassadsekreterare, IT
Marina Prellwitz, Tredje ambassadsekreterare, Arkivarie
Victoria Baranova, Assistent
Nadja Ryahovskaya, Kassör
Maria Ilina, Kassör
Maria Zyryanova, Assistent

Kulturavdelningen

Maria Lind, Kulturråd
Uliana Makhanova, Projekthandläggare

Försvarsavdelningen

Örjan Ström, Överste, Försvarsattaché
Robert Nordström, Överstelöjtnant, Bitr. Försvarsattaché/Flygattaché
Filip Berglund, Översergeant, Försvarssekreterare
Henning Ridenfeldt, Sergeant, Försvarssekreterare

Migrationsavdelningen

Anders Andersson, Förste ambassadsekreterare, chef för migrationsavdelningen
Marija Todorovska, Förste ambassadsekreterare
Ramilya Gainullina,  Assistent
Sviatoslav Ilin,  Assistent
David Kuchin,  Assistent
Dmitrij Romanov,  Assistent
Danila Tikhonov,  Assistent
Olga Vlasova, Assistent

Statens fastighetsverk

Jonas Borgesand, Attaché

Senast uppdaterad 17 feb 2022, 13.54