Valet 2018 - Röstmottagning på ambassaden

28 maj 2018

Ambassaden håller öppet följande tider för röstmottagning med början 20 augusti:

20 – 24  augusti (måndag – fredag) = kl 15.00 – 17.00      

27 – 31 augusti (måndag – fredag) = kl 15.00 – 17.00

30 augusti (torsdag) = kl 09.00 – 10.30  

3 september (måndag) = kl. 15.00 – 17.00


Medtag giltigt pass. Välkommen!

Senast uppdaterad 28 maj 2018, 09.34