Valet 2018 - Röstmottagning på ambassaden i Moskva

01 aug 2018

Ambassaden håller öppet följande tider för röstmottagning med början 20 augusti:

20 – 24  augusti (måndag – fredag) = kl 15.00 – 17.00     
27 – 31 augusti (måndag – fredag) = kl 15.00 – 17.00
30 augusti (torsdag) = kl 09.00 – 10.30 
3 september (måndag) = kl. 15.00 – 17.00

Medtag giltigt pass. Välkommen!

Senast uppdaterad 16 aug 2018, 12.36