Demonstrationer i Moskva den 10 augusti

09 aug 2019

Kandidater som nekats deltagande i lokalvalen i september har uppmanat till fortsatta demonstrationer i Moskva lördagen den 10 augusti. Myndigheterna har gett tillstånd till en demonstration på Prospekt Akademika Sacharova klockan 14.00.

Situationen är svårförutsägbar. Även om demonstrationen denna vecka har fått tillstånd av myndigheterna är det troligt att ett stort antal poliser, Nationalgarde och andra företrädare för ordningsmakten kommer att vara utstationerade i Moskva, och att ett stort antal demonstranter kommer att röra sig i staden.

Mot bakgrund av erfarenheterna från de senaste veckornas demonstrationer uppmanas svenska medborgare som befinner sig i de centrala delarna av Moskva samt i området kring Sacharov-avenyn att iaktta försiktighet och följa lokala nyhetssändningar samt lokala myndigheters rekommendationer.

Senast uppdaterad 09 aug 2019, 16.34