Demonstrationer i Moskva den 17 augusti

16 aug 2019

Det politiska läget i Moskva inför lokalvalen i september fortsätter att vara spänt. Myndigheterna har gett tillstånd till en demonstration ”för ärliga och rena val” som arrangeras av Rysslands kommunistiska parti (KPRF) på Prospekt Akademika Sacharova klockan 12.00 lördagen den 17 augusti. Oberoende oppositionella kandidater som nekats deltagande i valen har ansökt om men inte fått tillstånd att genomföra en större demonstration även denna vecka, men avser ändå genomföra någon form av manifestationer längs Boulevardringen under helgen.

Situationen är svårförutsägbar. Det är troligt att ett stort antal poliser, Nationalgarde och andra företrädare för ordningsmakten kommer att vara utstationerade i Moskva för att förhindra ej sanktionerade demonstrationer.
Mot bakgrund av erfarenheterna från de senaste veckorna uppmanas svenska medborgare som befinner sig i de centrala delarna av Moskva samt i området kring Sacharov-avenyn att iaktta försiktighet och följa lokala nyhetssändningar samt lokala myndigheters rekommendationer.

Senast uppdaterad 16 aug 2019, 15.04