Demonstrationer i Moskva 3 augusti

30 jul 2019

Kandidater som nekats deltagande i lokalvalen i september har uppmanat till fortsatta demonstrationer i centrala Moskva lördagen den 3 augusti. Myndigheterna har inte gett tillstånd till dessa.

Mot bakgrund av erfarenheterna från motsvarande demonstrationer den 27 juli uppmanas svenska medborgare som befinner sig i området att iaktta försiktighet och följa lokala nyhetssändningar samt lokala myndigheters rekommendationer.

Senast uppdaterad 30 jul 2019, 14.07