Återanmälan till röstlängden för utlandssvenskar inför valen 2018 och 2019

14 feb 2018

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige kommer att äga rum under 2018 och val till Europaparlamentet under 2019.

Vid valen 2018 och 2019 kan alla som har rösträtt och befinner sig utomlands antingen brevrösta eller rösta på de utlandsmyndigheter som ordnar röstmottagning.

 

Som svensk bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige. Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig för en ny tioårsperiod.

Här finns mer information från Valmyndigheten om rösträtt för utlandssvenskar.

Senast uppdaterad 14 feb 2018, 17.56