Alternate Text

Sveriges ambassadKigali, Rwanda

Lokal tid 10:56

Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 augusti 2020 och lättnader i restriktionerna för fler resenärer

14 sep 2020

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 oktober 2020. Rwanda är fortsatt undantaget från beslutet.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts efter rekommendationer av EU-kommissionen. Regeringen har nu beslutat om ytterligare en förlängning av inreseförbudet till och med den 31 oktober 2020.

Inresa tillåts för bland annat EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd oberoende av i vilket syfte resan görs. Kretsen av personer som kan resa in gäller även personer som är bosatta i vissa angivna länder utanför EU som är undantagna från inreseförbudet. Rwanda är ett av dessa länder.

Beslutet gäller  innebär som tidigare att fler exempel läggs till på listan över personer som kan undantas från inreseförbudet med hänsyn till att de har särskilt angelägna behov eller ska utföra nödvändiga funktioner. Detta gäller t.ex. personer som reser i syfte att studera.

Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver gränsöverskridande samarbete och koordinerade åtgärder. Beslutet ligger i linje med ministerrådets rekommendation till EU:s medlemsstater.

 

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen kontakta Polismyndigheten eller besök deras webbplats för mer information.

Senast uppdaterad 02 jul 2020, 15.45