Alternate Text

Sveriges ambassadKigali, Rwanda

Lokal tid 09:43

Sveriges nya ambassadör till Rwanda - Johanna Teague

23 dec 2020

Under fredagen den 18 december, lämnade Ambassadör Johanna Teague över sina kreditbrev till HE Paul Kagame, Rwandas president. Nedan kan ni läsa om Ambassadör Teagues reflektioner inför hennes kommande terminer i Rwanda.

Utvecklingssamarbetet är kärnan i partnerskapet med Rwanda

Sverige har ett långstående partnerskap med Rwanda inom utvecklingssamarbete. I början av 2020 beslutade den svenska regeringen om en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Rwanda och ökade volymen med 40%. Det svenska utvecklingssamarbetet fokuserar på fyra områden:

1.  Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer;

2. Klimat och miljön;

3. Inkluderande ekonomisk tillväxt; och

4. Forskningssamarbete

Jämställdhet är integrerat i samtliga områden. Med den långtgående erfarenheten och relationerna som grund, ser Ambassdör Teague ett behov av att jobba strategiskt och effektivt tillsammans med våra rwandiska partners, med EU-familjen samt med FN i form av starka och breda relationer. Detta innebär att ambassaden är en möjliggörare och mötesplats, för att kunna katalysera digitalisering och möjliggöra att finansiella instrument kan nyttjas för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Ökat fokus på handel och hållbara investeringar

Ett annat område som Ambassadör Teague ser möjligheter inom är att utvidga handels- och investeringsrelationerna mellan Sverige och Rwanda. I synnerhet är det fyra områden som störst tonvikt läggs på, nämligen gröna lösningar, ICT och digitalisering, utbildning och kreativa näringar.

-Det finns ett stort och växande intresse både här och hemma. Jag är exalterad över att se hur jag kan stötta dessa idéer och bidra till hållbara lösningar, säger Ambassadör Teague.

Ambassadör Teague betonar att främjandearbetet med handel och hållbara investeringar är ett av hennes kärnmandat och att hon önskar att dessa områden får större uppmärksamhet givet intresset från svenska aktörer och de spännande initiativen som pågår i Rwanda.

Lärande, innovation och kreativitet nära hjärtat

På ett personligt plan har Ambassadör Teague ett särskilt intresse för lärande och innovation, hur man kan stärka kollektiv intelligens samt att främja kreativitet.

Hon betonade att hennes och ambassadens roll är att facilitera partnerskap, att hitta lösningar samt att arbeta tillsammans.

-Jag är här för att tjäna, säger Ambassadör Teague. Jag ser fram emot att fortsätta att stärka de redan starka relationerna mellan Rwanda och Sverige, och att arbeta tillsammans för hållbar utveckling.

Senast uppdaterad 23 dec 2020, 15.49