Sveriges ambassadBukarest, Rumänien

Resenärer från Sverige omfattas inte av krav på negativt PCR-test, ej heller karantän, vid inresa i Rumänien.

Lokaltid Bukarest
11:06

Om ambassaden

Ambassadens uppdrag är att representera och främja Sverige i Rumänien.

Detta gör vi genom att försöka bredda och fördjupa relationerna inom alla politikområden. Vi arbetar med att öka handeln mellan våra länder genom att främja svenska företag verksamma i, eller som planerar att börja göra affärer med Rumänien. Ambassaden arbetar också med olika kultursatsningar och med att stärka Sverigebilden. Utöver detta arbetar vi med konsulära frågor, dvs. att bistå svenskar som på olika sätt behöver ambassadens hjälp.

Ambassaden arbetar nära Business Swedens lokala kontor för att främja handeln och informera svenska företag om exportmöjligheter och investeringar i Rumänien.

Inom ambassadens konsulära verksamhet lämnas stöd och service åt svenskar som bor i Rumänien såsom t ex utfärdande av pass, registrering av nyfödda, äktenskapsintyg m.m. Även svenska medborgare bosatta i Bulgarien kan ansöka om pass på ambassaden i Bukarest. Vi stödjer också hitresta svenskar som av ett eller annat skäl behöver ambassadens hjälp inom det konsulära området. Inom migrationsverksamheten behandlar vi viseringsansökningar från i Rumänien och Bulgarien boende tredjelandsmedborgare samt handlägger vissa migrationsärenden avseende moldaviska medborgare (intervjuer får uppehållstillstånd).

Sveriges regering representeras i Rumänien av ambassadör Therese Hydén. Ambassaden har totalt nio medarbetare varav fyra är utsända från Sverige. Försvarsattachén i Prag är sidoackrediterad till Rumänien. Ambassaden har en eller två svenska akademikerpraktikanter varje termin.

Sverige har honorärkonsul och honorärkonsulat i Cluj-Napoca.

 

 

 

Senast uppdaterad 14 nov 2019, 10.25