Alternate Text

Sveriges ambassadWarszawa, Polen

Lokal tid 06:24

Körkort

Följande regler berör personer som är permanent bosatta utomlands och ska förnya sina svenska körkort.

  • Om du är permanent bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES*) kan du efter 1 december 2010 inte längre förnya ditt svenska körkort. Körkortet ska istället ersättas av ett körkort i den stat du är permanent bosatt i.
  • Bor du i Polen, ska du vända dig till körkortsenheten vid stadsförvaltningen (= urząd miasta) eller i storkommunen (= Starostwo powiatowe) på den ort du är registrerad. (se länken till höger).
  • Tänk på att byta ditt svenska körkort mot ett polskt innan det svenska går ut. Informationen om hur du går tillväga finns här (på polska).
  • Om du däremot är permanent bosatt i en stat utanför EES får du fortsättningsvis enligt de nya reglerna förnya ditt svenska körkort i Sverige. En ansökan ska då göras skriftligen och tillsammans med ansökan ska en handling skickas med som visar att du är permanent bosatt i en stat utanför EES. För att din bosättning i en stat ska anses vara permanent ska du vara bosatt i den staten under minst 185 dagar varje kalenderår. 
  • Om du är folkbokförd i Sverige men tillfälligt befinner dig i annat EES-stat får du fortfarande förnya ditt svenska körkort som vanligt.

Ditt körkort ska förnyas vart tionde år. Det ska också förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift har ändrats.
Blankett för förnyelse av körkort finns på ambassaden/konsulatet. Du kan även beställa ansökningshandlingar från Transportstyrelsens kundtjänst.

Du ska själv fylla i och posta blanketten med foton till Transportstyrelsen i Sverige. När det nya körkortet är färdigt kan du få det skickat till ambassaden eller till något av våra konsulat. Kom ihåg att anmäla i din ansökan var du vill hämta ut körkortet. Vill du hämta körkortet på ambassaden eller på ett konsulat tillkommer en expeditionsavgift som ska betalas  med kort eller kontant vid utlämnandet.

Läs mera om att förnya körkort på www.körkortsportalen.se

*EES-staterna är Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Senast uppdaterad 15 jan 2021, 14.47