• Svenska

Om utlandet Polen

Ansökningsavgifter i Polen

Nedan finner du en lista över de avgifter som ambassaden tar ut i olika ärenden, till exempel vid utfärdande av pass, körkort och liknande.

Listan gäller fr.o.m. den 1 juli 2023.

Administrativa avgifter.pdf

Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna i sin helhet kan läsas här.