Meny

Ansökningsavgifter

Här finner du en lista över de avgifter som ambassaden tar ut i olika ärenden, till exempel vid utfärdande av pass, körkort och liknande.

ADMINISTRATIVA  AVGIFTER enl.    
Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna SEK  PLN
     
PASS m.m.    
Vanligt pass 1400 600
Provisoriskt pass 1600 700
Nationellt identitetskort 1400 600
EU:s provisoriska resehandling 500 220
Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet  150 70
     
INTYG o.d.    
Levnadsintyg u.a  0
Rekommendation i form av intyg 120 50
Intyg om innehållet i svensk lag 175 80
Intyg eller bevis (attest, legalisering) 120 50
KÖRKORT    
Utlämnande av körkort 400 170
om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige 150 70
Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla     
150 kr av denna avgift    
KOPIOR    
För kopior skall avgift tas ut om en beställning omfattar 10 s.     
Tio sidor 50 20
varje sida därutöver 2 1
SÄRSKILD AVGIFT    
Åtgärd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 200 90
Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme 100 50
Åtgärd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 500 220
     
MEDBORGARSKAPSÄRENDEN    
Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015 175 80
Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation) 1500 650
     

OBS! Alla avgifter betalas i PLN. Betalningen sker kontant eller med kort.

Senast uppdaterad 25 jan 2018, 16.56