Meny

Ansökningsavgifter

Här finner du en lista över de avgifter som ambassaden tar ut i olika ärenden, till exempel vid utfärdande av pass, körkort och liknande.

ADMINISTRATIVA  AVGIFTER enl  2020 0,409082
Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna SEK PLN
     
PASS m.m.    
Vanligt pass 1400 570
Provisoriskt pass 1600 660
Nationellt identitetskort 1400 570
EU:s provisoriska resehandling 500 210
Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet  150 60
INTYG o.d.    
Levnadsintyg u.a u.a
Rekommendation i form av intyg 120 50
Intyg om innehållet i svensk lag 175 70
Intyg eller bevis (attest, legalisering) 120 50
KÖRKORT    
Utlämnande av körkort 400 160
om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige 150 60
Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla     
150 kr av denna avgift    
KOPIOR    
För kopior skall avgift tas ut om en beställning omfattar 10 s.     
Tio sidor 50 20
varje sida därutöver 2  
SÄRSKILD AVGIFT    
Åtgärd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 200 80
Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme 100 40
Åtgärd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 500 210
     
MEDBORGARSKAPSÄRENDEN    
Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap
utanför Sverige före den 1 april 2015
175 70
Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation) 1500 610
Senast uppdaterad 25 jan 2018, 16.56