Meny

Ansökningsavgifter

Här finner du en lista över de avgifter som ambassaden tar ut i olika ärenden, till exempel vid utfärdande av pass, körkort och liknande.

ADMINISTRATIVA  AVGIFTER enl  2020 0,403388
Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna SEK PLN
     
PASS m.m.    
Vanligt pass 1600 640
Provisoriskt pass 1800 720
Nationellt identitetskort 1600 640
EU:s provisoriska resehandling 1800 720
Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet  200 80
INTYG o.d.    
Levnadsintyg u.a
Rekommendation i form av intyg 200 80
Intyg om innehållet i svensk lag 200 80
Intyg eller bevis (attest, legalisering) 200 80
KÖRKORT    
Utlämnande av körkort 450 180
om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige 200 80
Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla     
200 kr av denna avgift    
KOPIOR    
För kopior skall avgift tas ut om en beställning omfattar 10 s.     
Tio sidor 50 20
varje sida därutöver 2 1
SÄRSKILD AVGIFT    
Åtgärd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 600 240
Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme 400 160
Åtgärd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 800 320
Maxavgift per dag 2000 800
MEDBORGARSKAPSÄRENDEN    
Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap
utanför Sverige före den 1 april 2015
175 70
Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation) 1500 600

Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna i sin helhet kan läsas här.

Senast uppdaterad 28 feb 2020, 16.43