Alternate Text

Sveriges delegationWien, OSSE

Lokal tid 03:19

Välkommen ambassadör Anna Olsson Vrang!

31 aug 2022

Idag överlämnade ambassadör Anna Olsson Vrang sina kreditivbrev till generalsekreteraren för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), ambassadör Helga Maria Schmid, i Wien.

Regeringen utsåg Anna Olsson Vrang till ny chef för Sveriges ständiga delegation vid OSSE den 3 mars 2022. Den 15 augusti 2022 tillträdde hon sin nya befattning.

Senast kommer Anna Olsson Vrang från tjänstgöring som biträdande chef för Utrikesdepartementets Enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt. Hon har tidigare bland annat varit ambassadör i Cypern, ställföreträdande chef vid OSSE-delegationen och ambassaden i Sofia, samt varit verksam vid flera enheter i UD:s hemmaorganisation.

Foto: OSCE/Tolgonai Akimova

Senast uppdaterad 31 aug 2022, 16.54