Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 08:48

Sverige bidrog till OSSE-projekt för att frigöra Vitryssland från mycket giftiga raketbränslekomponenter

20 jun 2018

Mycket giftiga raketbränslekomponenter har sedan Sovjetunionens fall utgjort ett allvarligt hot mot både hälsa och miljö i flera av de forna sovjetrepublikerna, däribland Vitryssland. År 2013 inleddes därför, på begäran av Vitryssland, ett flerårigt OSSE-projekt för att destruera hundratals ton av dessa mycket farliga kemikalier, med Sverige som en av de viktigaste bidragsgivarna till projektet.

Mycket giftiga raketbränslekomponenter har sedan Sovjetunionens fall utgjort ett allvarligt hot mot både hälsa och miljö i flera av de forna sovjetrepublikerna, däribland Vitryssland. År 2013 inleddes därför, på begäran av Vitryssland, ett flerårigt OSSE-projekt för att destruera hundratals ton av dessa mycket farliga kemikalier, med Sverige som en av de viktigaste bidragsgivarna till projektet. Den 11 juni 2018 avslutades projektet med en ceremoni i Vitrysslands huvudstad Minsk, i vilken bland annat Vitrysslands försvarsminister Andrei Ravkov och Sveriges ambassadör till Vitryssland Christina Johannesson deltog. Under ceremonin betonade Ambassadör Johannesson Sveriges hårda arbete för att skydda miljön, i Sverige såväl som internationellt, samt framhöll Sveriges bidrag om 1,3 miljoner euro till detta projekt. Både försvarsminister Ravkov och OSSE:s biträdande generalsekreterare Marcel Peško tackade bidragsgivarna Spanien, Sverige och Ungern för det erhållna stödet och för att ha bidragit till Vitrysslands säkerhet. ”Det vitryska folket är nu fritt från denna giftiga fara” konstaterade Peško i sitt anförande. Sverige har tidigare varit bidragsgivare till liknande projekt i regionen, bland annat i Ukraina.
Mer information om finns att hämta på OSCE:s hemsida och Vitrysslands officiella hemsida

Senast uppdaterad 20 jun 2018, 14.13