Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 08:58

OSSE:s ministerrådsmöte i Tirana 3–4 december

15 dec 2020

Under albanskt ordförandeskap avhölls OSSE:s 27:e ministerrådsmöte den 3-4 december i Tirana. Vid mötet beslutades om tillsättning av fyra nya toppchefer i OSSE, med en ny generalsekreterare och representanter för organisationens tre oberoende institutioner.

Utrikesminister Ann Linde reste till Tirana i sin roll som inkommande ordförande för OSSE 2021. Mötet hölls i övrigt i digitalt format och delar av mötet livesändes även för en bredare publik.

I sitt nationella anförande tog utrikesministern upp vikten av de gemensamma principer och åtaganden som organisationens 57 deltagande stater kommit överens om.

”I dessa gemensamma åtaganden är kopplingen mellan säkerhet och respekten för mänskliga rättigheter och demokrati kristallklar. Genom att uppfylla våra åtaganden skulle vi kunna göra vår region säkrare. De turbulenta händelserna efter presidentvalet i Belarus är en påminnelse om vikten av att upprätthålla dessa principer”, sade Ann Linde.

Läs hela anförandet här.

Den tidigare generalsekreteraren för EU:s utrikestjänst Helga Schmid tillsattes som generalsekreterare för OSSE-sekretariatet. Ny chef för kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) blev italienaren Matteo Mecacci. OSSE:s nya mediefrihetsrepresentant (RFoM) blev den portugisiske tidigare biståndsstatssekreteraren Teresa Ribeiro. Högkommissarien för nationella minoriteter (HCNM) är numera den tidigare kazakiske Stockholmsambassadören, Kairat Abdrachmanov.

För Sverige var ministerrådsmötet en generalrepetition inför 2021, när Ann Linde tar över rollen som ordförande. Då kommer motsvarande möte hållas i Stockholm.

Läs hela artikeln på regeringens hemsida.

Senast uppdaterad 15 dec 2020, 10.19