Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 04:23

OSSE:s ministerrådsmöte i Stockholm 2–3 december

13 dec 2021

Under det svenska ordförandeskapet 2021 avhölls OSSE:s 28:e ministerrådsmöte den 2–3 december i Stockholm. Vid mötet togs ett banbrytande beslut om samarbete för att hantera klimatförändringar.

Utrikesminister Ann Linde stod i egenskap av ordförande för OSSE 2021 värd för ministerrådsmötet i Stockholm. Vid mötet deltog ett 50-tal ministrar från OSSE:s deltagande stater och partnerländer.

I sitt öppningsanförande fokuserade utrikesministern på Sveriges löfte om att som OSSE-ordförande 2021 återgå till OSSE:s grundläggande principer och låta den anda som lade grunden för OSSE vägleda ordförandeskapet i dess arbete.

"Framgången för våra gemensamma ansträngningar mäts i hur vi förbättrar livet och välbefinnandet för människor i de mest utsatta situationerna. Jag hoppas att vi under våra två dagar tillsammans här i Stockholm kommer att ha modet att inleda en verklig dialog och söka en gemensam grund och där det är möjligt, hitta gemensamma vägar framåt."

Läs hela anförandet här.

Ett viktigt resultat från OSSE:s ministerrådsmöte och för Sveriges ordförandeskap var beslutet om samarbete för att hantera klimatförändringar. Beslutet innebär att de deltagande staterna i organisationen stärker sina åtaganden inom klimat och säkerhet.

I marginalen av mötet organiserade ordförandelandet Sverige och andra deltagande stater en rad sidoevenemang för att uppmärksamma aktuella utmaningar för demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och konflikten i Ukraina, samt övriga viktiga frågor inom OSSE.

Givet pandemin, och i linje med Sveriges resurseffektiva ordförandeskap, var storleken på delegationerna kraftigt begränsade i jämförelse med tidigare ministerrådsmöten.

Nytt för i år var även att förhandlingarna av beslutstexter fördes i Wien och inte under själva ministerrådsmötet. Att dessa förhandlingar avslutades innan mötet i Stockholm påbörjades kan ses som en stor framgång för det svenska ordförandeskapet, inte minst när det kommer till effektiviseringen av OSSE:s verksamhet.

Läs även artikeln på regeringens hemsida.

Senast uppdaterad 13 dec 2021, 12.41