Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 08:05

OSSE:s informella ministerrådsmöte

11 jul 2019

Den 9 juli samlades utrikesministrarna inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, för ett informellt ministermöte i Höga Tatras, Slovakien. Vid mötet diskuterade ministrarna OSSE:s roll och aktuella säkerhetspolitiska utmaningar i regionen. Mötet ägde rum på inbjudan av Slovakien som under 2019 innehar ordförandeskapet i OSSE.

Sverige företräddes av utrikesminister Margot Wallström.

”I tider som dessa, när den europeiska säkerhetsordningen utmanas och våra överenskomna principer och åtaganden bryts, är det viktigt att det sker en löpande säkerhetspolitisk dialog. För vår gemensamma säkerhet måste vi komma tillbaka till en situation där folkrätten och OSSE:s principer och åtaganden respekteras, betonade utrikesminister Margot Wallström.

Mer information om mötet finns att hämta på OSCE:s hemsida.

Senast uppdaterad 11 jul 2019, 14.57