Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 06:54

OSSE:s årliga översynskonferens för mänskliga rättigheter

30 sep 2019

OSSE:s årliga översynskonferens för mänskliga rättigheter – Human Dimension Implementation Meeting (HDIM) – avslutades i fredags efter två intensiva veckor. Representanter från civilsamhället och regeringsföreträdare från OSSE:s deltagarstater har där sett över hur väl länderna har levt upp till sina åtaganden inom demokrati och mänskliga rättigheter. Ett brett spektrum av ämnen har behandlats, såsom yttrande-, religions- och mötesfrihet och hatbrott, rättsstatens principer och icke-diskriminering.

För Sveriges räkning har företrädare från OSSE-delegationen och Utrikesdepartementet deltagit – bland andra Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter Annika Ben David, som på konferensen lanserade regeringens initiativ ”Demokratioffensiven”. Läs hennes anförande här.
 
Även ambassadör Ulrika Sundberg, Sveriges särskilda sändebud för interkulturell och interreligiös dialog, deltog. Ulrika Sundberg träffade bland annat OSSE-ordförandeskapets personliga representant för att bekämpa anti-semitism, rabbi Andrew Baker.

Sverige gav politiskt stöd till en rad sidoevenemang, på temata såsom journalisters säkerhet, HBTQ-personers rättigheter i Tjetjenien, den negativa utvecklingen för mänskliga rättigheter på Krim, hur antisemitism bäst bekämpas i praktiken och mötesfrihet. Utöver detta höll Sverige uttalanden å EU:s vägnar som behandlade yttrandefrihet och journalisters säkerhet. 
Läs alla EU:s uttalanden här.

Senast uppdaterad 30 sep 2019, 15.14