Sverige och Unesco

Delegationens uppdrag är att representera och förhandla för Sverige, verka för genomslag för svenska ståndpunkter i Unesco och rapportera om organisationens verksamhet i frågor som är av intresse för Sverige. En central uppgift för delegationen är att företräda svenska intressen inom prioriterade områden, speciellt inom områden som mänskliga rättigheter, så som utbildning, yttrandefrihet och journalisters säkerhet.

Det dagliga arbetet består till stor del av att bevaka möten inom organisationens arbetsgrupper och kommittéer. Arbetet bedrivs till stor del genom samarbete med EU-delegationen och de andra nordiska ländernas delegationer till Unesco. Delegationen består av utsänd och lokal personal som arbetar nära Regeringskansliet, andra utlandsmyndigheter och myndigheter i Sverige, framför allt Sida och Svenska Unescorådet.  

Läs mer om Unesco
Läs mer om Svenska Unescorådet

Senast uppdaterad 10 apr 2024, 10.13