Sverige och OECD

Den 14 december 1960 skrev Sverige, tillsammans med 19 andra länder, under konventionen om organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

OECD är en vidareutveckling av organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC). Denna organisationen bildades tolv år tidigare, 1948, med uppdraget att implementera Marshallplanen. Sverige blev medlem i OECD den 28 september 1961.

Sveriges första permanenta representant till OEEC var Dag Hammarskjöld. Efter att han 1947 företrätt Sverige under konferensen i Paris vid vilken Marshallplanen tog form, utsågs han till permanent representant för Sverige till OEEC och behöll denna position till 1953 då han blev vald till FN:s generalsekreterare. Det var bland annat tack vare sina insatser inom OEEC som Hammarskjöld föreslogs som kandidat till posten som FN:s generalsekreterare.

Liksom alla medlemsländer har Sverige en permanent delegation vid OECD och Unesco. Av delegationens medarbetare är tre utsända från UD, en från Utbildningsdepartementet och åtta medarbetare är lokalanställda. Ambassadör Helena Sångeland är chef för delegationen sedan augusti 2023.

Ambassadören företräder Sverige i OECD:s råd (Council). Rådet är OECD:s högsta beslutande organ.

Ca 1600 delegater från regeringskansliet och andra myndigheter i Sverige deltar varje år i möten med OECD:s ca 250 kommittéer och arbetsgrupper.

För Sverige har OECD en mycket viktig roll att spela. Organisationen utför analyser och granskningar av medlemsländernas politik och tar fram jämförbara ekonomiska och statistiska uppgifter på olika områden. Medlemmar kan därmed dra nytta av OECD:s sakkunskap, forskning och analys, samt lära av varandra och dela erfarenheter. Detta arbete täcker i det närmaste samtliga politikområden och hjälper Sverige att utforma politik baserad på evidens från alla OECD:s medlemsländer och en rad andra länder.

Vidare har OECD-medlemmarna utarbetat ca 250 olika instrument som medlemmarna ska leva upp till och granskas utifrån. Genom detta har OECD en viktig roll i det bredare globala multilaterala regelbaserade samarbetet.

Som medlem i OECD får Sverige också möjlighet att rådgöra med många av världsekonomins alla aktörer genom organisationens samarbete med över ett 100-tal icke medlemsländer och G20-kretsen.

Läs om OECD här.
Läs om OECD:s arbete om Sverige här.

Senast uppdaterad 19 jun 2024, 12.16