Sveriges Unesco-ambassadörer

1985-1991 - Bo Kjellén 
1991-1993 - Håkan Wilkens 
1993-2000 - Ingemar Lindahl (Minister, Ambassadör) 
2000-2003 - Örjan Berner 
2003-2007 - Gun-Britt Andersson 
2007-2011 - Mats Ringborg 
2011-2013 - Anders Ahnlid 
2014-2018 - Annika Markovic
2018-2023 - Anna Brandt
2023-          Helena Sångeland

Senast uppdaterad 05 sep 2018, 09.12