Ambassadör Helena Sångelands CV

Född den 17 september 1961 i Göteborg

Gift med Patrick Orhammar, två söner

Akademisk bakgrund

1978-1980      Internationell Baccalaureate, United World College i Atlantic

1981-1982      Göteborgs universitet – Tyska språket

1982-1983      Göteborgs universitet – Statsvetenskap

1984-1988      Handelshögskolan i Göteborg, Civilekonomexamen

Diplomatisk karriär

1988-1989      Diplomatutbildning, Utrikesdepartementet

1989-1992      Andra ambassadsekreterare vid Sveriges ambassad i Rom

1992-1995      Andra ambassadsekreterare vid Sveriges ambassad i Helsingfors

1996-1999      Biträdande direktör, EU:s samordningssekretariat och avdelningen för Europafrågor

1999-2000      Utlandsstationering på Finlands utrikesdepartement

2000-2002      Biträdande direktör vid EU-ordförandeskapets sekretariat    (2001-sekretariatet)

2002-2005      Ambassadråd vid Sveriges ambassad i Hanoi

2005-2010      Ambassadör vid Sveriges ambassad i Malaysia

2010-2011      Ambassadör vid Europeiska unionens avdelning med ansvar för det baltiska året

2011-2016     Biträdande generaldirektör, chef för avdelningen för Asien och Oceanien, ASEM hög tjänsteman och särskild representant för Afghanistan och Pakistan  

2016-2019      Ambassadör vid Sveriges ambassad i Teheran

2019-2023      Ambassadör i Pekin

2019-2023      Ambassador i Mongoliet

2023-             Ambassadör för Sveriges delegation vid OECD och Unesco

Språkkunskaper

svenska, engelska, tyska, franska, italienska och finska

                                           

 

Senast uppdaterad 05 sep 2018, 09.14