Praktiktjänstgöring

Ambassaden i Oslo erbjuder vanligtvis praktikplats under höst- och vårterminerna, vanligtvis med start i september respektive januari. På grund av det rådande läget med coronaviruset har Utrikesdepartementet beslutat att inte erbjuda praktikplatser vid utlandsmyndigheterna under 2021.

Praktikperioden omfattar en termin eller 20 veckor och är på heltid.

En praktikant ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid ett svenskt universitet/en svensk högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan även komma i fråga.

Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Praktikplats utannonseras på Regeringens hemsida i mars resp. september under "lediga praktikplatser" på nedan länk. Ansökan görs via rekryteringsverktyget på Regeringens hemsida. Där finner du även information om förutsättningarna för praktiken.

Ang. praktiktjänstgöring 2021
På grund av det rådande läget med coronaviruset har Utrikesdepartementet beslutat att inte erbjuda praktikplatser vid utlandsmyndigheterna under 2021. 

Ev. frågor om praktik på ambassaden kan ställas per e-post till ambassaden.oslo@gov.se.

Ambassaden tar inte emot praktikanter under sommarmånaderna.

Senast uppdaterad 12 feb 2021, 11.36