Meny

Praktiktjänstgöring

Ambassaden i Oslo erbjuder praktikplats under höst- och vårterminerna, vanligtvis med start i september respektive januari. Ang. praktiktjänstgöring hösten 2020 På grund av det rådande läget med coronaviruset och osäkerhet inför sommaren och hösten har Utrikesdepartementet beslutat att inte erbjuda praktikplatser vid utlandsmyndigheterna under hösten 2020.

Praktikperioden omfattar en termin eller 20 veckor och är på heltid.

En praktikant ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid ett svenskt universitet/en svensk högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan även komma i fråga.

Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Praktikplats utannonseras på Regeringens hemsida i mars resp. september under "lediga praktikplatser" på nedan länk. Ansökan görs via rekryteringsverktyget på Regeringens hemsida. Där finner du även information om förutsättningarna för praktiken.

Ang. praktiktjänstgöring hösten 2020
På grund av det rådande läget med coronaviruset och osäkerhet inför sommaren och hösten har Utrikesdepartementet beslutat att inte erbjuda praktikplatser vid utlandsmyndigheterna under hösten 2020.

Ev. frågor om praktik på ambassaden i kan ställas per e-post till ambassaden.oslo@gov.se.

Ambassaden tar inte emot praktikanter under sommarmånaderna.

Senast uppdaterad 11 mar 2020, 11.20