Meny

Praktiktjänstgöring

Ambassaden i Oslo erbjuder praktikplats under höst- och vårterminerna, vanligtvis med start i september respektive januari. Sista ansökningsdag för vårterminen 2020 är den 10 oktober 2019.

Praktikperioden omfattar en termin eller 20 veckor och är på heltid.

En praktikant ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid ett svenskt universitet/en svensk högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan även komma i fråga.

Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Praktikplats utannonseras på Regeringens hemsida i mars resp. september under "lediga praktikplatser" på nedan länk. Ansökan görs via rekryteringsverktyget på Regeringens hemsida. Där finner du även information om förutsättningarna för praktiken. http://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/student-och-praktik/praktik-inom-utrikesforvaltningen/

Ev. frågor om praktik på ambassaden i Oslo kan ställas per e-post till ambassaden.oslo@gov.se.
Ambassaden tar inte emot praktikanter under sommarmånaderna.

Senast uppdaterad 25 feb 2018, 10.40