Praktiktjänstgöring

Sveriges ambassad i Oslo tar normalt emot en praktikant varje vår- respektive hösttermin.

Sveriges ambassad i Oslo erbjuder en praktikplats under vårterminen 2023. Praktikperioden omfattar 20 veckor och du som söker bör följa en akademisk utbildning och ha internationellt intresse, samt uppfylla de allmänna villkor och regler som gäller för praktiktjänstgöring.

Ambassaden strävar efter att ge praktikanten en så allsidig bild som möjligt av hur arbetet bedrivs vid en ambassad.

Uppgifter under praktiken
De huvudsakliga praktikantuppgifterna består i att medverka i ambassadens rapportering och att bistå i handläggningen av olika bilaterala ärenden mellan Sverige och Norge. Att nyhetsbevaka, delta i olika seminarier och rapportera därifrån ingår också. Praktikanten deltar även i ambassadens arbete med Sverigefrämjande och kommunikation.

Insikt ges också i de konsulära och administrativa arbetsuppgifterna.

Din bakgrund och kompetens
Sökande bör följa en akademisk utbildning och ha internationellt intresse, samt i övrigt uppfylla de allmänna villkor och regler som gäller för praktiktjänstgöring.  Det är önskvärt att sökande har såväl kännedom om som intresse för Norge.

Sökande ska ha en huvudman, normalt universitet/högskola och vara inskriven som student. Praktiken är oavlönad, ska vara studiemedelsberättigad, ge poäng och ingå som en del av studierna. Som praktikant ska du vara försäkrad via ditt lärosäte. 

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. Ansökan som baseras på enstaka fristående praktikkurser som inte ingår i något program som leder till examen accepteras inte.

För att göra praktik hos oss behöver du vara fullvaccinerad mot covid-19, intyg krävs. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker att praktiken ingår i din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta Anna Lagerlöf på telefon +47 24 11 42 05

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår (motsv) senast den 13 oktober 2022. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.

Senast uppdaterad 22 sep 2022, 10.59