Meny

Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Oslo.

Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen i Norge och att främja Sveriges intressen. Det gör vi genom att ha en tät dialog med norska företrädare och genom information och samverkan med kultursektorn, företag och andra myndigheter och organisationer. Vi jobbar också nära andra svenska organisationer närvarande i Norge, däribland Business Sweden, Visit Sweden, Voksenåsen och Svenska Kyrkan.

Totalt är vi 13 personer som arbetar på den svenska ambassaden, varav en försvarsattaché och tre utsända från UD. Till det har vi 12 konsulat på olika platser i Norge.

Sveriges ambassad i Oslo flyttade i slutet av maj 2019 in i nyrenoverade lokaler på Inkognitogata 27. Tidigare huserade ambassaden, under drygt 60 år på Nobels gate 16A, vid Bygdøy allé. 

De diplomatiska förbindelserna mellan Norge och Sverige upprättades efter unionsupplösningen i november 1905. Svenska staten köpte då en fastighet på Inkognitogata, avsedd som bostad åt det svenska sändebudet till Norge. Fram till andra världskrigets slut var denna fastighet både bostad för ambassadören och ambassad-kansli. Verksamheten krävde då andra lokaler som ambassaden fick hyra fram till dess den nya kanslibyggnaden på Nobels gate stod färdig 1957. Nu i maj 2019 flyttade ambassaden ut från Nobels gate och är tillbaka i fastigheten på Inkognitogata 27. 
Idag är det vackra huset på Inkognitogata det tredje äldsta ambassadörsresidenset (efter Istanbul 1757 och Madrid 1904) som ägs av svenska staten.

Senast uppdaterad 27 okt 2017, 09.35