Praktiktjänstgöring på ambassaden inställd hösten 2020

Sveriges ambassad i Haag, Nederländerna, erbjuder ett antal praktikplatser varje vår- och hösttermin. Praktiken ger en god inblick i ambassadens varierande verksamhet.

På grund av det högst ovanliga läget med en pågående coronapandemi, kommer utlandsmyndigheterna inte att ta emot några praktikanter under höstterminen 2020. 

Den nu pågående ansökningsprocessen avbryts därför omedelbart. Det är fortfarande möjligt att söka praktik på UD:s enheter i Stockholm.

Senast uppdaterad 25 mar 2020, 17.35