Stämpla ditt levnadsintyg

08 okt 2020

Från och med nu kan du stämpla och få ditt levnadsintyg signerat på ambassaden på onsdagar kl. 9.30-11.00. Läs mer härunder.

Får du pension eller försäkring från Sverige behöver du varje år lämna in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten. Brev om detta får du i så fall i slutet av året. Detta ska stämplas och skickas tillbaka innan 31/3 2021. För att undvika trängsel i ambassadens reception, har vi bestämda öppettider för att få en stämpel och underskrift. 

Förutom ambassaden kan följande myndigheter och institutioner signera och stämpla levnadsintyget:

  • svenska konsulat
  • svenska kyrkan
  • socialförsäkringsinstitution
  • notarius publicus
  • polismyndighet
  • registerförande befolkningsmyndighet

Om du inte kan besöka någon av de angivna myndigheterna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande, kan Pensionsmyndigheten i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är intygat av en läkare eller liknande. I övrigt finns inga undantag från reglerna.

Välkommen till ambassaden för att få det stämplat och signerat på onsdagar kl. 9:30-11:00. Du behöver inte boka tid.

Glöm inte att ta med ett giltigt ID-kort eller pass.

Du skickar själv ditt stämplade och signerade levnadsintyg till Pensionsmyndigheten där du även kan läsa mer information.

Adress:

Pensionsmyndigheten
FE 7001
839 77 Östersund
Zweden

 

 

Senast uppdaterad 12 okt 2020, 15.52