Från råa stålbitar till en färdig produkt - så byggs en ubåt

14 jul 2021

Tillträdande ambassadören Johannes Oljelund samt Försvarsattaché Antoon Hertogs besökte under fredagen Saab Kockums produktionsvarv i Karlskrona. På bilden tillträdande ambassadören Johannes Oljelund samt Försvarsattaché Antoon Hertogs bakom en modell av den svenska ubåten A26, Blekinge Klass. Läs här om besöket.

Under besöket beskrevs och visades byggnationen av de svenska ubåtarna på varvsområdet som också är upptaget på UNESCOS världsarvslista.

I den stora varvshallen ligger ett stort antal delar, allt ifrån spant till färdiga stålsektioner klara, till den första och även den andra beställda ubåten. Att producera en ubåt idag, är en komplicerad produktionsprocess.
Varvet har genomgått ett stort moderniseringsprogram där delar av det traditionella varvshantverket ersatts av precisionsmaskiner och andra verktyg. Men för att slutprodukten skall uppfylla de högt ställda kraven som den svenska Försvarsmakten ställt, erfordras också kunskapen och yrkesskickligheten av de många varvsarbetarna.

Efter besöket på Saab Kockums besöktes även Försvarsmaktens Ubåtsflottilj. Syftet med besöket var att visa på hur en operativt klar ubåt ser ut. Den nyligen halvtidsmodifierade ubåten Uppland låg förtöjd i Örlogshamnen Karlskrona och fick uppfylla det syftet. Ubåtens olika system beskrevs och visades under besöket.

Senast uppdaterad 14 jul 2021, 14.44