Om delegationen

Välkommen till Sveriges delegation vid Nato i Bryssel.

Sedan 2008 är den svenska Nato-delegationen en egen myndighet. Delegationen svarar för Sveriges samarbete med Nato inom ramen för Partnerskap för Fred (PFF) och dess multilaterala överbyggnad det Euroatlantiska Partnerskapsrådet (EAPR).

Delegationen bevakar också Natos verksamhet och utveckling, särskilt i de delar som har betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Delegationen består av personal från Utrikesdepartementet, Justitiedepartmentet,  civil och militär personal från Försvarsdepartementet samt lokalanställda.

Vi kan nås via E-post:  

Senast uppdaterad 28 apr 2022, 10.08