Alternate Text

Sveriges delegationNato, Bryssel

Lokal tid 21:38

Om oss

Delegationen

Sveriges delegation vid Nato arbetar med Sveriges partnerskap med Nato inom ramen för Partnerskap för Fred (PFF) och dess multilaterala överbyggnad det Euroatlantiska Partnerskapsrådet (EAPR). Sedan 2014 är Sverige del av Enhanced Opportunities Partners (EOP), en grupp om fem länder som har ett nära partnerskap med Nato. Sedan juli 2022 har Sverige status som inbjuden nation efter det att samtliga Natos medlemsländer vid toppmötet i Madrid 2022 bjöd in Sverige att bli medlem i alliansen. 

Delegationen bevakar också Natos verksamhet och utveckling, särskilt i de delar som har betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Delegationen består av personal från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten samt lokalanställda.

 

Senast uppdaterad 06 dec 2017, 14.01