Om oss

Delegationen

Sveriges delegation vid Nato arbetar med Sveriges partnerskap med Nato inom ramen för Partnerskap för Fred (PFF) och dess multilaterala överbyggnad det Euroatlantiska Partnerskapsrådet (EAPR). Sedan 2014 är Sverige del av Enhanced Opportunities Partners (EOP), en grupp om fem länder som har ett nära partnerskap med Nato.

Delegationen bevakar också Natos verksamhet och utveckling, särskilt i de delar som har betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Delegationen består av personal från Utrikesdepartementet, Justitiedepartmentet, civil och militär personal från Försvarsdepartementet samt lokalanställda.

 

Senast uppdaterad 06 dec 2017, 14.01