Ambassadens personal

Följande personer arbetar på den svenska ambassaden i Maputo:

Mette Sunnergren
ambassadör

Marta Monjane
social sekreterare

 

Sektionen för politik, ekonomi, främjande och kommunikation

Amanda Högberg
förste ambassadsekreterare, sektionschef

Héric Manuel
handläggare för politiska, handelsfrågor och kommunikation

Julia Törnberg
praktikant

Sektionen för utvecklingssamarbete

Kajsa Johansson
biståndschef; ambassadråd

Luisa Fumo
biträdande biståndschef

nationell programhandläggare social utveckling

Carlos Quembo
programhandläggare: demokrati, mänskliga rättigheter och civilsamhälle

Samer Al Fayadh
ambassadråd: programhandläggare energi, miljö och klimat

Christian Naccache
andre ambassadsekreterare: programhandläggare miljö och klimat

Charles Chidamba
programhandläggare: energi, miljö och klimat

Paulo Júnior
programhandläggare: miljö och klimat

Pernilla Sjöquist Rafiqui
förste ambassadsekreterare; Programhandläggare forskningssamarbetet

Hanna Marsk
förste ambassadsekreterare; Programhandläggare: landsbygdsutveckling och inkluderande ekonomisk utveckling

João Neto
programhandläggare inkluderande ekonomisk utveckling

Sophia Wengelin O’Reilly
förste ambassadsekreterare: programhandläggare fred, resiliens och nexus

Helena Zoergel
förste ambassadsekreterare, programhandläggare

Oscar Lindberg
andre ambassadsekreterare, Controller

Moises Abrahamo
controller

Vanessa Cossa Masemola
administrativ assistent

 

Sektionen för verksamhetsstöd, konsulärt och migration

Anders Said
förste ambassadsekreterare, Administrativ chef

Raquel Ortigueira
tredje ambassadsekreterare

Eunice Jamela
kassör

Nalovina Nancuta
biträdande kassör

Sofia Castro
receptionist och migrationsassistent

Jonatas Bila
chaufför 

Sara Pelembe
chaufför

Fatima Guambe
lokalvårdare      

 

 

Senast uppdaterad 16 sep 2021, 16.16