Sveriges utvecklingssamarbete i Nordmakedonien

Sverige är en av EU:s största biståndsgivare till Nordmakedonien.

Sveriges utvecklingssamarbete i Nordmakedonien syftar till att stödja Nordmakedoniens anslutning till EU och fokuserar på fyra områden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och jämställdhet,
  • Fredliga och inkluderande samhällen,
  • Miljö och klimat,
  • Inkluderande ekonomisk utveckling

 Utvecklingssamarbetet styrs av en strategi som gäller för perioden 2021–2027. Ansvarig myndighet för implementeringen är Sida, www.sida.se

Mikael Atterhög, biståndsråd vid Sveriges ambassad i Nordmakedonien, kan nås på mikael.atterhog@gov.se

Mer information om Sveriges utvecklingssamarbete i Nordmakedonien finns här.

Senast uppdaterad 24 jan 2024, 15.12