Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Skopje, Nordmakedonien.

Sedan den 25 augusti 2005 har Sverige en ambassad i Nordmakedonien (Skopje). Sverige har emellertid varit närvarande i Nordmakedonien alltsedan 1993, först med ett konsulat och från år 2000 med ett kombinerat konsulat/biståndskontor ("Sida Office for Co-operation"). Ambassaden sköter politisk bevakning, Sverige- och kulturfrämjande, konsulära ärenden samt migrations- och viseringsfrågor.

Det svenska biståndet till landet fasades ut 2012, men har sedan 2017 biståndet återupptagits. Mer om det bilaterala biståndet står att finna i Strategy for Sweden’s reform cooperation with the Western Balkans and Turkey for 2021– 2027 - Government.se

Strategin genomförs av Sida och andra aktörer som Svenska Institutet.

Nordmakedonien erhåller även medel för utvecklingssamarbete från ett flertal andra svenska strategier som tex stödet till civilsamhället och globala tematiska områden.

Mer information om Sveriges utvecklingssamarbete med Nordmakedonien finns på Sidas hemsida.  Information om varje samarbetsprojekt finns tillgängligt på OpenAid.

Senast uppdaterad 12 apr 2024, 13.46