Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Skopje, Nordmakedonien.

Sedan den 25 augusti 2005 har Sverige en ambassad i Nordmakedonien (Skopje). Sverige har emellertid varit närvarande i Nordmakedonien alltsedan 1993, först med ett konsulat och från år 2000 med ett kombinerat konsulat/biståndskontor ("Sida Office for Co-operation"). Ambassaden sköter politisk bevakning, Sverige- och kulturfrämjande, konsulära ärenden samt migrations- och viseringsfrågor.

Det svenska biståndet till landet fasades ut 2012, men har sedan 2017 biståndet återupptagits. Mer om det bilaterala biståndet står att finna i resultatstrategin för reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 - 2020.

Senast uppdaterad 17 okt 2017, 13.56