Vad som gäller för uppe­hålls­till­stånd för besök

22 jan 2024

Från och med den 15 januari 2024 blir reglerna tydligare när det handlar om uppehållstillstånd för besök. I ett nytt rättsligt ställningstagande betonar Migrationsverket bland annat att den sökande framöver ska kunna visa att hen har en försäkring och visa hur hen ska försörja sig under besöket i Sverige.

För att tydliggöra och skapa en mer enhetlig och rättssäker handläggning för uppehållstillstånd för besök, beskriver Migrationsverket nu reglerna i ett nytt rättsligt ställningstagande. De nya reglerna gäller från den 15 januari 2024.

De främsta nyheterna enligt det rättsliga ställningstagandet innebär

  • ett större fokus på att sökande ska kunna motivera anledningen till sitt besök i Sverige. Längre vistelser kan vara befogade i vissa fall, till exempel när man ska besöka släkt eller familj
  • att försörjningskravet på 450 kronor per dag blir standardiserat, med ett par undantag. Det är samma belopp som gäller för passage av Sveriges yttre gränser, som regeringen har beslutat om
  • att man måste ha en giltig medicinsk reseförsäkring för att kunna få ett uppehållstillstånd för besök. Denna måste vara giltig i Sverige under hela vistelsetiden
  • att munkar och nunnor kan få permanent uppehållstillstånd först efter fyra år i Sverige – jämfört med tidigare två år.

Läs mer om vad som gäller, och om vilka undantag som finns på sidan Besöka Sverige längre tid än 90 dagar

Senast uppdaterad 22 jan 2024, 15.58