Migrationsärenden för personer lagligen bosatta i Ukraina och Georgien

Sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 hanterar ambassaden i Kiev inte längre några typer av migrationsärenden. Ambassaden i Skopje tar emot personer bosatta i Ukraina och Georgien som vill ansöka om visering eller uppehålls- och arbetstillstånd. Samma sak gäller för andra migrationsrelaterade ärenden som till exempel bokning av utredning.