Om generalkonsulatet

Generalkonsulatets uppdrag är att representera Sverige, svensk utrikespolitik, samt främja svenska intressen i Shanghai och provinserna Anhui, Jiangsu och Zhejiang. I detta ingår att främja handel och investeringar, att bidra till en god bild av Sverige, och att främja utbyten mellan Sverige och Kina. Generalkonsulatet utfärdar viseringar till Sverige och ger konsulär service till svenska medborgare.

14 personer arbetar på generalkonsulatet, varav tre är utsända från UD, samt en från Migrationsverket.

Generalkonsuln är myndighetschef.

Generalkonsulatet bistår med konsulär service till svenska medborgare och utfärdar svenska pass. Den konsulära- och administrativa gruppen har fyra medarbetare.

En viktig uppgift för generalkonsulatet är att öka kunskapen om Sverige, stärka Sverigebilden hos målgrupper i Shanghai, liksom att främja samarbete och långsiktiga relationer mellan Sverige och östra Kina, särskilt när det gäller handel, kultur och utbildning. Generalkonsulatets främjandegrupp har tre medarbetare.

Generalkonsulatet har en omfattande migrationsverksamhet och handlägger ärenden rörande visum, samt uppehålls- och arbetstillstånd i samverkan med Migrationsverket. Migrationsgruppen har fyra medarbetare.

Senast uppdaterad 28 aug 2023, 13.28