Meny

Om generalkonsulatet

Sveriges generalkonsulat i Shanghai representerar Sverige i Shanghai samt provinserna Anhui, Jiangsu och Zhejiang. Generalkonsulatets uppdrag är att främja svenska intressen i området. Detta inkluderar att främja handel och investeringar, att bidra till en positiv bild av Sverige och att främja utbyten mellan Sverige och Kina. Generalkonsulatet utfärdar viseringar till Sverige och ger konsulär service till svenska medborgare.

På generalkonsulatet arbetar 16 personer, varav fyra är diplomater från UD. Under sommarmånaderna tillkommer en eller två säsongsförstärkare från Migrationsverket. Generalkonsulatet tar emot en praktikant per termin.

Generalkonsulns kontor
Generalkonsuln är myndighetschef och ansvarar för hela verksamheten.

Marie-Claire Swärd Capra
Generalkonsul

Jenny Xu
Assistent till generalkonsuln

Konsulärt och administration
Generalkonsulatet bistår med konsulär service åt svenska medborgare och utfärdar svenska pass. Administration inkluderar arkivering, inköp och personalfrågor. Den konsulära och administrativa avdelningen har fem medarbetare.

Sebastian Szymanski
Konsul

Linus Ling
Receptionist

Kultur- och näringslivsfrämjande
Ett viktigt arbete för generalkonsulatet är att stärka Sverigebilden hos allmänheten, media och specifika målgrupper i Shanghai samt främja samarbete och långsiktiga relationer mellan Sverige och östra Kina inom kultur, handel och utbildning. Avdelningen har fyra medarbetare.

Jakob Holthuis
Biträdande generalkonsul

Louise Lu
Senior kulturhandläggare

Sabrina Qiu
Kommunikationshandläggare

Ben Chen
Handelsfrämjare (föräldraledig)

Wu Guangmin
Handelsfrämjare

Migration
Generalkonsulatet handlägger ärenden rörande visum samt uppehålls- och arbetstillstånd. Migrationssektionen har fem medarbetare.

Martin Helgesson
Konsul

Senast uppdaterad 17 sep 2018, 17.06